nadobrysen.eu

Jacek 08.02.2021

można podzielić na dwie kategorie:

Polecane: sprawdź tutaj

Pożyczka franczyzowa - jest to pożyczka udzielona firmie związana z produkcją danej serii książek. Pożyczka franczyzowa jest udzielana na przykład na produkcję jednej lub kilku serii książek i / lub na ułatwienie dokumentacji firmy.

Wypożyczenie jednorazowe - ten rodzaj pożyczki udzielany jest osobom niezwiązanym z producentem lub wydawcą danej serii książek do produkcji lub na inne cele. W przypadku pożyczek franczyzowych udzielonych w wyżej wymienionej kategorii, promotor związany jest umową na wykonanie serii książek oraz dokumentacją firmy, w której pożyczka jest udzielana.

Pożyczka franczyzowa i podwójna bezpłatna pożyczka

Pożyczka franczyzowa może zostać udzielona producentowi, którego produkcja w ciągu ostatnich dwóch lat przekroczyła określony cel finansowy. Pożyczka produktowa może zostać udzielona na określony czas. Pożyczka na produkcję lub na ułatwienie biznesu - to pożyczka udzielona przez promotora na podstawie przekroczenia przez danego producenta celu finansowego. Promotor jest zobowiązany do zwrotu finansowego rachunku zysków lub strat.

Warunki kredytu promocyjnego również różnią się od pozostałych. Tutaj z jednej strony promotor zgadza się na współpracę z firmą pożyczkową (poza darmową pożyczką), az drugiej producent zobowiązany jest do współpracy z firmą pożyczkową udzielającą pożyczki promocyjnej.

Tagi: udzielona, książek, serie a, serii 3, serii niefortunnych zdarzeń, serii 1, serii pisownia, serii 5, serii 7,